Wtorek 14.04.2009

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Fot.: Dziura ozonowa, NASAFot.: Dziura ozonowa, NASA
16 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Został on oficjalnie ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne w 1994 roku (rezolucja 49/114).

Święto jest obchodzone dla uczczenia rocznicy podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego na temat Substancji Niszczących Warstwę Ozonową.
Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów.

Stanowiąca kruchą powłokę gazową warstwa ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować życie na naszej planecie. Zanik warstwy ozonowej powoduje ocieplenie klimatu, które może mieć niszczący wpływ na biosferę.
Źródło: UNIC

Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy