Środa 08.04.2009

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec GMO

8 kwietnia na całym świecie, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji a także zwyczajni ludzie zamanifestują swój sprzeciw wobec rozprzestrzeniania się GMO. Wśród ponad 1200 akcji na całej kuli ziemskiej zorganizowane zostaną m.in.
: międzynarodowe debaty wideo, konferencje, koncerty, happeningi, jarmarki z tradycyjną żywnością, projekcje filmów i wystawy artystyczne oraz zapłoną symboliczne ogniska (ogień jako symboliczne ostrzeżenie przed zagrożeniem).


Przewidziano także dwie międzynarodowe demonstracje – w Chicago, 8 kwietnia, oraz w Wiedniu - „Marsz dla Europy wolnej od GMO”, 5 kwietnia. Tysiące rolników i aktywistów z całego świata będzie domagać się wprowadzenia całkowitego zakazu GMO! Akcje są zdecydowanym sprzeciwem wobec propozycji koegzystencji/współistnienia upraw GM z uprawami bez GM. Zezwolenie na takie współistnienie/ koegzystencję/ doprowadzi nieuchronnie do szerokiego zanieczyszczenia przez GMO upraw bez GM i środowiska naturalnego.

W Polsce przewidziano organizację ponad 40 różnorodnych akcji protestacyjnych. Zostaną m.in. zapalone symboliczne ogniska, tradycyjne nasiona zostaną rozesłane balonami, będą happeningi, konferencje prasowe oraz akcje informacyjno-edukacyjne. Polskie społeczeństwo będzie edukowane nt. zagrożeń ze strony GMO. Jednocześnie będą promowane alternatywy, jakimi są tradycyjne i ekologiczne rolnictwo.

Zdaniem Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi działania te są konieczne, ponieważ w Polsce sytuacja dotycząca GMO jest obecnie krytyczna. Polski rząd nie zdecydował się poprzeć wprowadzenia zakazu wobec GMO na terenie całego kraju, czym sprzeciwił się opinii wszystkich 16 województw, które wcześniej zadeklarowały się strefami wolnymi od GMO. Mimo deklaracji składanych przez Rząd, że nasz kraj ma być strefą wolną od GMO, coraz więcej produktów żywnościowych zawierających GMO pojawia się w sklepach. Nie jesteśmy też w żaden sposób zabezpieczeni przed uprawami genetycznie zmodyfikowanych roślin.
Źródło: ICPPC
Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy