Owady zapylające to życie. Wywiad z Kasią Dytrych z Fundacji Nasza Ziemia

By Jerzystrzelecki (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons By Jerzystrzelecki (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Jak rozwiązać problem zmniejszającej się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających? Dlaczego te małe owady są tak ważne dla człowieka i całego środowiska? Co zawdzięczamy owadom zapylającym? Na te i inne pytania odpowiada Kasia Dytrych z Fundacji Nasza Ziemia.

Joanna Szubierajska: Dlaczego pszczoły są takie ważne?Katarzyna Dytrych: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oszacowała, że około 100 gatunków roślin uprawnych dostarcza nam blisko 90 proc. żywności. Z tych 100 gatunków aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Dzięki zapylaczom mamy też około 4000 odmian warzyw, olej i kawę. Wciąż dowiadujemy się coraz to nowych informacji na temat pszczół, lepiej rozumiemy ich rolę w środowisku i dostrzegamy jak ważne są dla nas - ludzi. Oprócz pożywienia zawdzięczamy pszczołom także na przykład bawełnę, ale również różnorodność gatunków roślin wokół nas. Gdyby nie zapylacze, nie byłoby nasion i owoców.

Warto przy tym pamiętać, że nie tylko pszczoła miodna zasługuje na uwagę. Do owadów zapylających należą też trzmiele, przez ludzi często błędnie nazywane bąkami. Te duże owady same w sobie są cudem natury - są w stanie wzbić się w powietrze mimo dość dużej masy ciała i obłych rozmiarów. W ogrodach i w naturze możemy też spotkać murarkę ogrodową, pszczolinki, obrostki - to dzikie pszczoły samotnice. Nie występują w rojach tak, jak pszczoła miodna, ale ich rola w przyrodzie jest podobna. 

Już od kilku lat na całym świecie obserwuje się znikanie i wymieranie całych populacji pszczół. Co przyczynia się do takiej sytuacji?

Zjawisko to nosi nazwę CCD (Colony Collapse Disorder) - czyli masowego wymierania pszczół - i obserwowane jest na świecie mniej więcej od lat 60. ubiegłego wieku. Pszczelarze w Stanach Zjednoczonych zauważyli, że w niektórych regionach ginie nawet do 80% pszczelich rodzin. Cały świat skierował wówczas oczy na tego maleńkiego owada, bo już wtedy wiedza o roli pszczół w środowisku była dość duża.

Najtrudniejsze w tej sytuacji jest, że w zasadzie nie da się określić jednego czynnika, który prowadzi do CCD. Wśród głównych powodów wymienia się skażenie środowiska, które prowadzi do spadku odporności pszczół. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniły się warunki środowiskowe. Mimo że pszczoły są niewielkimi zwierzętami, o krótkim cyklu życiowym (robotnica żyje około 3-4 tygodnie), nie są w stanie przystosować się do wszystkich zmian, jakie w przyrodzie powoduje człowiek. Skażenie środowiska obejmuje również intensyfikację rolnictwa i nadmierne stosowanie środków ochrony roślin - niektóre są dla pszczół bardzo szkodliwe. Wielkoobszarowe gospodarstwa (na terenie takich upraw nie ma miedz, które mogą stanowić miejsce schronienia i na których naturalnie występują rośliny pożytkowe dla pszczół), opryski dokonywane w niewłaściwym czasie, stosowanie nadmiernej ilości chemii w produkcji roślinnej składają się na gorszą kondycję zapylaczy. Innym ważnym powodem są również choroby pszczół - wirusowe i grzybicze, z którymi mimo walki bardzo trudno jest wygrać. Wśród innych czynników wymienia się też zmiany klimatyczne - proszę sobie wyobrazić sytuację pszczół w zeszłym roku, gdy przez moment było ciepło, a potem z powrotem wróciła zima, która trzymała aż do początku kwietnia. Wybudzone pszczoły muszą skądś pozyskać pożywienie, jeśli zaś rośliny nie kwitną, bo przysypał je śnieg tego pokarmu po prostu nie ma. Sadzimy też inne rośliny niż dawniej. Dbając o estetykę wybieramy często takie gatunki, które niekoniecznie są dla owadów pożyteczne, a to również warto mieć na uwadze. Jednym z ostatnio wymienianych czynników jest też promieniowanie emitowane przez telefonię komórkową, które zakłóca "system nawigacyjny" pszczół, przez co nie są w stanie trafić z powrotem do ula.

Jak widać powodów jest bardzo wiele, być może o niektórych jeszcze nie wiemy. Pewne jest to, że współwystępowanie tych czynników nasila zjawisko masowego wymierania pszczół.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy