Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie. Wywiad z Beatą Drzewiecką-Bartczak z firmy DENDROS

pixabay.compixabay.com

Joanna Szubierajska: Branża ochrony środowiska cały czas ewoluuje. Czy szkolenia są odpowiedzią na zmieniające się regulacje w tej dziedzinie?Beata Drzewiecka-Bartczak, Dyrektor ds. konferencji i szkoleń DENDROS: Ideą firmy Dendros jest świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska (gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, zieleni miejskiej, ciepłownictwa itp.). Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa, że to my ludzie odpowiadamy za środowisko, które nas otacza. Również menedżerowie różnych firm czy przedsiębiorstw mają taką świadomość i chcą być postrzegani za proekologicznych, doszkalają siebie jaki i pracowników. W Polsce dość często zmieniają się przepisy prawne, także z zakresu ochrony środowiska, a szkolenia są doskonałą okazją wsłuchania się w interpretację tych zmian, aby być na bieżąco np. z aktualnymi wymaganiami. Poza tym uczestnictwo w szkoleniach, to także okazja spotkania się z osobami z tej samej branży i wymiany poglądów.

Czy zagadnienia związane z ochroną środowiska cieszą się popularnością?

Tak, z roku na rok przybywa nam Uczestników chętnych poszerzać swoją wiedzę z ochrony środowiska. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia, podczas których omawiamy zmieniające się regulacje prawne, ale także te z zakresu unowocześniania czy pielęgnacji terenów zieleni, modernizacji instalacji komunalnych, itp. Na naszych spotkaniach każdy Uczestnik dostaje materiały by mógł odświeżyć sobie zdobytą wiedzę oraz zaświadczenia imienne o ukończeniu danego szkolenia. Te drugie są od niedawna skrupulatnie zbierane przez Uczestników, bo potwierdza to nabycie nowych kompetencji, co przydaje się w pracy zawodowej.

Jakie tematy szkoleń cieszą się największym zainteresowaniem?

Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia prawne, np. nowe prawo wodne, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, zamówienia publiczne itp. oraz takie które mają wymiar praktyczny, np.: ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych, problemy w eksploatacji przepompowni ścieków, agrofagi w zieleni miejskiej.

Współpracujemy z wykładowcami posiadającymi wysokie kwalifikacje oraz praktyczną wiedzę, zapraszamy również gości z zagranicy, by dzielili się swoimi doświadczeniami. Wykłady podczas naszych szkoleń i konferencji mają wymiar praktyczny - wskazujemy możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w życiu zawodowym, co cieszy się dużym uznaniem.

W ramach szkoleń skupiacie się Państwo głównie na przekazywaniu praktycznej wiedzy z konkretnego obszaru, czy zajmujecie się także kompetencjami miękkimi?

Skupiamy się na przekazywaniu praktycznej wiedzy z konkretnego zakresu. Nie zajmujemy się kompetencjami miękkimi.

Jakich specjalistów przyciągacie?

Na nasze szkolenia zgłaszają się przede wszystkim: pracownicy różnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorstw wodno-ściekowych, oczyszczalni ścieków, zarządów dróg, projektanci, reprezentanci zakładów utrzymania zieleni miejskiej, zarządów zieleni miejskiej, biur architektonicznych, deweloperów, zakładów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni i elektrowni.

Czy firmy chętnie inwestują w rozwój pracowników?

Tak, coraz powszechniej firmy inwestują w pracowników podnosząc ich kompetencje poprzez szkolenia. Dzięki temu zyskują sami pracownicy, ale także firmy, bowiem mają pracowników z najnowszą wiedzę z danego zakresu prowadzonej działalności.

W wielu przedsiębiorstwach wciąż silne jest przekonanie, że inwestowanie w dokształcanie i rozwój pracowników jest nieopłacalne. Zawsze istnieje ryzyko, że taki wyszkolony pracownik przejdzie do innej firmy... Jak zachęcić firmy, by szkoliły pracowników?

Obserwujemy, że wśród pracodawców pozytywnie zmienia się podejście do poszerzania wiedzy pracowników. Inwestując w kadrę – inwestują w firmę. Wykształceni pracownicy to mniejsze koszty firmy z tytułu błędów, jakie mogą zostać popełnione. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy to także poprawna ilość i jakość powierzonych mu zadań. Dzięki szkoleniom pracownik może poznać nowe metody wykonywania swoich obowiązków czy ramy prawne działania w danym obszarze, nauczyć się nowych technik, żeby potem wykorzystać je w codziennym funkcjonowaniu firmy. Owszem istnieje zawsze ryzyko, iż wykształcony pracownik przejdzie do innej firmy, ale czy potrafi Pani wskazać działalność, gdzie zagrożenie takie nie występuje?

Co pracodawca może zyskać doszkalając kadrę?

Menadżerowie firm zdają sobie sprawę, że podstawą każdego biznesu i każdego sukcesu w biznesie są ludzie, a inwestowanie w pracowników powinno być ważnym elementem w strategii rozwoju współczesnej firmy. Dokształcanie pracowników aktualnie nie jest traktowane wyłącznie, jako zbędny wydatek. Powszechnie dostrzegane są jego duże korzyści dla spółek, na ogół finansowe. Już Rzymianie mówili: Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Podkreślić chcę, że system szkoleń powinien być dobrany do potrzeb i kwalifikacji pracowników, ale zarazem realizować biznesowe cele firmy, jak i ambicje uczestników. Dobrze dobrane i przeprowadzone szkolenie może przynieś pracownikom i organizacji bardzo wiele korzyści.

Ostatnie lata to prawdziwy wysyp oferty szkoleniowej. Pojawiają się także kursy internetowe, które cieszą się coraz większą popularnością.  Czy, jako firma szkoleniowa inwestujecie w nowe technologie?

Rzeczywiście, na rynku szkoleniowym jest duża konkurencja, przy czym ich jakość warto wcześniej zweryfikować. Firma Dendros z Poznania nie realizuje kursów internetowych – stawiamy na spotkania gdzie „oko w oko” można podzielić się swoimi doświadczeniami i zadać Prowadzącemu pytanie czy przedyskutować z nim nurtująca kwestię. Prowadzimy firmową stronę internetową www.dendros.pl gdzie zainteresowania mogą na bieżąco monitorować tematykę planowanych szkoleń. Specjalnie dla naszych Uczestników szkoleń i konferencji udostępniliśmy panel „baza wiedzy”, gdzie po zalogowaniu Uczestnik który, brał udział w spotkaniu będzie mógł pobrać dodatkowe materiały.
Priorytetem dla firmy Dendros są aktualne tematy, doświadczeni wykładowcy oraz praktyczne materiały szkoleniowe.

A jakie są plany na najbliższą przyszłość?

Planujemy utrzymać poziom zaangażowania w podnoszeniu kwalifikacji zainteresowanych działających w kluczowym dla nas segmencie, czyli w ochronie środowiska. Ponadto zamierzamy na bieżąco rozwijać zakres szkoleń.

Dziękuję za rozmowę
Beata Drzewiecka-Bartczak, Dyrektor ds. konferencji i szkoleń DENDROS, www.dendros.pl
Ocena (5.0) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy