Polska ma olbrzymi potencjał energii geotermalnej. Wywiad z Piotrem Długoszem

Piotr Długosz, Prezes Geothermal Energy ResourcesPiotr Długosz, Prezes Geothermal Energy Resources

Mamy dobrze udokumentowane zasoby wód geotermalnych. Mamy infrastrukturę do dystrybucji ciepła geotermalnego. Geotermia w odróżnieniu do innych OZE pracuje 7 dni w tygodniu bez względu na to czy wieje wiatr czy świeci słońce. Dlaczego zatem nie wykorzystujemy potencjału energii geotermalnej? Na te i inne pytania odpowiada Piotr Długosz, Prezes Geothermal Energy Resources.

Joanna Szubierajska: O geotermii wciąż mało wiemy i mało mówimy. Dlaczego?Piotr Długosz: Moim zdaniem, jest to wynikiem słabego lobbingu organizacji, które zajmują się geotermią w Polsce w porównaniu do bardzo dobrze zorganizowanej w naszym kraju branży związanej z energią wiatrową i fotowoltaiczną. Ponadto geotermia w warunkach, jakie istnieją w Polsce, w głównej mierze może produkować energię cieplną, a tylko w nielicznych przypadkach energię elektryczną i dlatego nie jest przedstawiana, jako źródło OZE o dużym znaczeniu dla kraju. Takie podejście do geotermii jest moim zdaniem dużym błędem.

Czy mógłby Pan podać jakieś szacunki, które pokazywałyby jakimi zasobami geotermalnymi i geotermicznymi dysponujemy?

Istnieje wiele opracowań dotyczących szacunków posianych w Polsce zasobów energii geotermalnej. Najlepszym jest „Atlas zasobów energii geotermalnej w Polsce” pod redakcją profesora Wojciecha Góreckiego z AGH. Pokazuje on, że około 50 proc. powierzchni Polski leży na złożach wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane energetycznie. Należy pamiętać, że Polska w spadku po poprzednim ustroju posiada gotową do użytku, jedną z największych w świecie, infrastrukturę do dystrybucji ciepła geotermalnego w postaci miejskich sieci ciepłowniczych. Konieczność budowy sieci ciepłowniczej stanowi dużą barierę w wykorzystaniu geotermii do celów ciepłowniczych na świecie. Należy pamiętać również, że w Polsce mamy zainstalowaną moc rzędu 50 000 MWt w ciepłowniach miejskich i duża część z nich mogłaby zostać podłączona do geotermii.
Instalacje geotermalne w Kalifornii, USA. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons


Gdzie w Polsce można pozyskiwać energię geotermalną?

Około 40-50 proc. powierzchni naszego kraju leży na dolno jurajskim zbiorniku geotermalnym, który posiada wody geotermalne o parametrach nadających się do wykorzystania energetycznego.

Mimo potencjału w Polsce mamy zaledwie kilka instalacji geotermalnych.

Większość geotermalnych instalacji ciepłowniczych w naszym kraju, czyli Geotermia Podhalańska, Geotermia Pyrzyce, Geotermia Mazowiecka i Stargard Szczeciński powstały ponad dekadę temu. Można powiedzieć, że był to okres pionierski, gdzie uczono się jak realizować tego typu inwestycje. Po tym okresie nastąpił zastój, jeżeli chodzi energetyczne wykorzystanie wód geotermalnych, natomiast nastąpił duży rozwój w kierunku wykorzystania wód geotermalnych w rekreacji i balneologii. Rozwój ten widać szczególnie na Podhalu. Zresztą instalacja na Podhalu, to największa tego typu inwestycja w Polsce, która została zaprojektowana, zbudowana i uruchomiona pod moim kierownictwem – produkująca bez żadnych problemów technicznych ciepło geotermalne od 2002 roku. Obecnie Geotermia Podhalańska jest zaliczana do najlepszych firm ciepłowniczych w Polsce (w tym roku zajęła 5-te miejsce w rankingu).

Co możemy zrobić, żeby produkcja energii geotermalnej była bardziej opłacalna?

Najpierw należy doprowadzić do sytuacji, aby geotermia mogła korzystać z tych samych praw co pozostałe OZE, a także uznać jako równoprawną do produkcji energii elektrycznej, energię cieplną produkowana z OZE i objąć ją ustawą o OZE.

Deutsche Welle spekuluje, że w 2006 roku, po wierceniach prowadzonych koło Bazylei w Szwajcarii, doszło do wielokrotnego trzęsienia ziemi.

Szwajcaria posiada dosyć słabe warunki do rozwoju geotermii i ten przypadek wygenerowania wstrząsów podziemnych powstał w wyniku zastosowania nieodpowiedniej technologii tzw. frackingu dla uzyskania dopływu wody geotermalnej do otworu, w którym wody po prostu nie było. W warunkach polskich z utworów dolnej jury można osiągnąć wydajności ponad 500m3/h, jak to ma miejsce w Toruniu, bez stosowania zabiegów stymulacyjnych. Zabiegi stymulujące dopływ wody geotermalnej zastosowane poprawnie mogą bardzo powiększyć wydajności uzyskiwane z otworów geotermalnych.
Elektrownia geotermalna w Islandii. By Gretar Ívarsson – Edited by Fir0002 (Gretar Ívarsson, geologist at Nesjavellir) [Public domain], via Wikimedia Commons


O geotermii mówi się głównie w ujęciu przemysłowym. Co powinniśmy wiedzieć, jeżeli chcemy wykorzystać to odnawialne źródło energii do pozyskania ciepła w domu?

Tak jak wcześniej powiedziałem energia geotermalna tzw. głęboka, potrzebuje do swojego działania sieć ciepłowniczą, aby móc dostarczać przez nią ciepło do odbiorców. W przypadku większości miast w Polsce taka sieć istnieje i jeżeli zostanie do niej podłączona ciepłownia geotermalna to odbiorca, którego dom jest już podłączony do sieci ciepłowniczej, nie musi nic dodatkowego robić, aby móc korzystać z tej energii.

Jakie perspektywy stoją przed energią geotermalną?

W naszym kraju istnieje olbrzymi niezagospodarowany potencjał energii geotermalnej. Mamy dobrze udokumentowane zasoby wód geotermalnych na około 50 proc. powierzchni Polski. Mamy infrastrukturę do dystrybucji ciepła geotermalnego w miastach posiadających sieć ciepłowniczą. W większości w Polsce miasta ogrzewane są z ciepłowni spalających miał węglowy, w związku z tym poprzez zastosowanie geotermii znacząco redukujemy emisję CO2, NOx, SO2, pyłów i innych szkodliwych substancji będących produktami spalania miału węglowego. Geotermia w odróżnieniu do innych OZE pracuje 24/dobę oraz 7 dni w tygodniu bez względu na to czy wieje wiatr czy świeci słońce. Wody geotermalne oprócz zabezpieczenia potrzeb ciepłowniczych i w pewnym stopniu energetycznych mogą następnie zostać wykorzystane do celów rekreacyjno-balneologicznych

Dziękuję za rozmowę

Joanna Szubierajska, Ekologia.plMoim zdaniem
Czy Polska powinna inwestować w geotermię?
Ocena (4.8) Oceń:
Pasaż zakupowy