Rola drzew w przestrzeni miejskiej. Wywiad z dr inż. Edytą Rosłon-Szeryńską

Autor: Joanna Szubierajska, ostatnia aktualizacja: 24.03.2014
Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Brak świadomości mieszkańców, brak dobrej woli decydentów, nieprecyzyjne prawo – to niektóre z przyczyn, które sprawiają, że drzew w miastach jest coraz mniej.  O tym jaką rolę spełniają drzewa w przestrzeni miejskiej i dlaczego warto je chronić opowiada dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Joanna Szubierajska: Zaciemniają mieszkania, zajmują cenne grunty, kolidują z planami budowy, zrzucają liście, które zaśmiecają podwórka - po co nam drzewa w mieście?

Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
: Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak obecność drzew w przestrzeni miast pozytywnie wpływa na nasz organizm, nasze zachowania i stan psychofizyczny. Do tej pory podkreślało się głównie funkcję przyrodniczą, fitosanitarną drzew. Badania dowodzą ich dużego znaczenia społecznego i nawet gospodarczego. Dobrze zlokalizowane na działce drzewa i krzewy mogą podnieść jej wartość nawet o 10 - 20 proc. Obecność drzew towarzyszących zabudowie zmniejsza użycie energii elektrycznej, np. na klimatyzację. Obecność drzew minimalizuje zjawisko „wyspy ciepła”. Woda z korzeni jest podciągana w górę do liści gdzie wyparowuje. Przemiana wody na gaz pochłania ogromne ilości energii cieplnej, ochładzając gorące powietrze miejskie. Liście drzew zatrzymują kurz (pyły) oraz pomagają usuwać z atmosfery toksyczne substancje. Korzenie drzew i krzewów zatrzymują deszczówkę, powodując jej powolną infiltrację do gruntu. To zmniejsza presję na kanalizację deszczową, chroni przed powodzią i pozwala odnowić zasoby wód gruntowych. Drzewa przeciwdziałają erozji wodnej i powietrznej gleby i oczyszczają wody gruntowe, ponieważ ich korzenie działają jak naturalne filtry (biofiltry). Dziś drzewa traktuje się jako zieloną infrastrukturę, przynoszącą wymierne korzyści materialne w miastach.

Czy drzewa w mieście to same korzyści?

Wadliwie posadzone i dobrane drzewa mogą być przyczyną wielu problemów, a nawet stają się zagrożeniem. Wynika to zwykle z
Nie zdajemy sobie sprawy, jak obecność drzew w przestrzeni miast pozytywnie wpływa na nasz organizm, nasze zachowania i stan psychofizyczny.
braku wiedzy i złego zarządzania drzewami w miastach. Jest efektem krótkowzroczności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Nie powinno się na siłę wprowadzać drzew w każdym wolnym miejscu. Warto wprowadzić pewną kontrolę działań społeczeństwa także w przestrzeni prywatnej, np. poprzez powszechną edukację, opracowanie standardów, wytycznych, wskazań dotyczących, między innymi, doboru odpowiednich do miejsca gatunków roślin, bezpiecznych odległości sadzenia drzew od obiektów użytkowych i elementów infrastruktury. Tu najistotniejszą rolę poprawiającą nie tylko ład przestrzenny i jakość krajobrazu, ale także bezpieczeństwo ludzi i ich mienia, miałoby opracowanie dla gmin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według danych na koniec 2012 roku plany miejscowe obejmowały zaledwie 28 proc. powierzchni kraju.
Moim zdaniem
Czy zieleń w miastach jest potrzebna?
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy