Chelatacja (terapia chelatowa) – właściwości, działanie i zastosowanie chelatacji

Terapia chelatowa, inaczej chelatacja, to procedura medyczna oferowana w coraz większej liczbie prywatnych klinik. Marketingowa oferta jest bardzo przekonywująca i obiecuje skuteczne leczenie chorób serca, choroby Alzheimera, a nawet spektrum autyzmu. Czy można temu faktycznie wierzyć? Chelatacja i jej zastosowania budzą wśród ekspertów dość rozbieżne opinie.Chelatacja najczęściej prowadzona jest poprzez kroplówkę, fot. pockethifi/ShutterstockChelatacja najczęściej prowadzona jest poprzez kroplówkę, fot. pockethifi/Shutterstock
  1. Krótka historia chelatacji
  2. Na czym polega chelatacja?
  3. Inne zastosowania terapii chelatowej
  4. Skutki uboczne chelatacji
  5. Ile kosztuje chelatacja i czy warto z niej korzystać?
Greckie słowo „chelos” oznacza dosłownie pazury. W swoim założeniu chelatacja ma faktycznie „czepiać się” krążących w organizmie metali ciężkich i usuwać je z ustroju. Jest to uznana i do dziś szeroko stosowana terapia zatruć ołowiem, rtęcią, arsenem czy miedzią – można wręcz śmiało powiedzieć, że jak dotąd nic lepszego nie wymyślono. Bardziej kontrowersyjne jest natomiast wykorzystanie chelatacji do leczenia innych chorób.

Krótka historia chelatacji

W latach 30 XX w. niemiecki chemik Ferdinand Munz poszukiwał alternatywy dla kwasu cytrynowego jako zmiękczacza wody. Udało mu się wówczas stworzyć kwas wersenowy (EDTA), który stał się pierwszym lekiem stosowanym w chelatacji. Jego terapeutyczne właściwości odkryto jednak dopiero w czasie II Wojny Światowej w ramach poszukiwań antidotum na zatrucia luizytem, gazem bojowym zawierającym arsen.

Wkrótce okazało się, że EDTA pomaga również przy zatruciach ołowiem. W latach 50 w USA podawano go więc pracownikom mającym styczność z farbami na bazie ołowiu. Przy okazji okazało się, że terapia ma pozytywne skutki uboczne – u pacjentów z dławicą piersiową, czyli formą choroby niedokrwiennej serca, doszło do znaczącej poprawy stanu zdrowia.

W ciągu kolejnych lat rozwinięto cały szereg nowych preparatów chelatacyjnych i zaczęto je stosować przy różnych problemach sercowo-naczyniowych oraz hemachromatozie, czyli nadmiarze żelaza we krwi.

Na czym polega chelatacja?

Terapia chelatowa wykorzystuje organiczne i nieorganiczne związki o potencjale wiązania się z jonami metali. W efekcie powstają cząsteczki o kształcie pierścienia, zwane właśnie chelatami. Są one stabilne, nietoksyczne i stosunkowo łatwe do wydalenia. W przypadku zatrucia metalami ciężkimi, które może bezpośrednio zagrażać życiu, chelatacja neutralizuje niebezpieczne jony i redukuje objawy.

Najczęściej wśród ludzi dochodzi do zatrucia ołowiem, rtęcią, arsenem i kadmem, a źródłem skażenia bywa praca w zakładach przemysłowych, kontakt z farbami zawierającymi ołów, ale także zanieczyszczenie wody lub powietrza. Różne metale wywołują nieco inne reakcje, ale najczęściej pacjenci cierpią na wymioty, biegunkę, osłabienie, bóle brzucha, odwodnienie i anemię.

Choremu podaje się leki chelatacyjne najczęściej przez kroplówkę. Krążą one w krwiobiegu wyłapując jony metali, które następnie jako chelaty wydalane są przez nerki wraz z moczem. Skuteczność terapii jest bardzo wysoka i chroni osoby zatrute przed poważnymi komplikacjami.

Obecnie do leczenia zatruć metalami ciężkimi wykorzystuje się następujące substancje o właściwościach chelatacyjnych: dimercaprol (arsen, złoto, miedź, rtęć), succimer (ołów, kadm, rtęć), deferoksamina (nadmiar żelaza, cynk, miedź), penicylamina (miedź) oraz deferazyroks (ołów). Niektóre z nich dostępne są również w postaci tabletek doustnych.
EDTA – pierwszy środek chelatacyjny wykorzystywany również w uprawie roślin, fot. luchschenF/Shutterstock

Inne zastosowania terapii chelatowej

Od XXI w. chelatacja zyskała na popularności w szerszym kontekście i zaczęto ją oferować w formie tabletek bez recepty (nigdy nie zatwierdzonych przez instytucje kontroli leków) oraz kroplówek w prywatnych klinikach. W tym przypadku celem terapii nie jest już jednak zatrucie metalami ciężkimi, które leczone jest standardowo w szpitalu, ale dość powszechne problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa.
Jak dotąd najwięcej zainteresowania w świecie medycznym wzbudziła możliwość leczenia chorób serca i układu naczyniowego za pomocą chelatacji. Niektóre studia w tym zakresie są bardzo obiecujące, inne pochodzą do tematu sceptycznie. Generalny zamysł jest prosty – leki chelatujące mają wyłapywać z krwi wapń, ograniczając gromadzące się w tętnicach złogi. Słynne 10-letnie badanie TACT (Trial to Assess Chelation Therapy) przeprowadzone przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia wykazał, że chelatacja faktycznie obniża ryzyko zawału. Krytycy zwrócili jednak uwagę, że w badaniu wzięli udział wyłącznie pacjenci z cukrzycą, którzy przeszli już jeden zawał, więc wyniki nie są miarodajne w ogólnym społeczeństwie. Część uczestników zrezygnowała zaś w trakcie z powodu skutków ubocznych.

Opublikowana w 2020 r. przez Cochrane Vascular Group analiza pięciu różnych badań naukowych również nie wykazała, aby chelatacja w jednoznaczny sposób pomagała przy chorobie miażdżycowej bądź chorobie wieńcowej.

Niepotwierdzone są również doniesienia o korzystnym wpływie terapii chelatowej na autyzm. Tutaj cała idea wywodzi się z teorii, jakoby zaburzenia spektrum autyzmu wywoływane były przez thimerosal, konserwant zawierający rtęć i wykorzystywany w poszczególnych szczepionkach. U niektórych autystycznych dzieci odkryto w też nagromadzenie ołowiu w zębach. EDTA ma teoretycznie „wyłapywać” szkodliwe metale i uwolnić małych pacjentów od problemów. Brzmi to pięknie, ale pozostaje niestety w sferze życzeń. Co gorsza, eksperymentalna terapia na 5-letnim pacjencie w 2005 r. skończyła się tragicznie. Amerykańska Akademia Pediatryczna oficjalnie nie poleca chelatacji do leczenia dzieci z autyzmem.

Chelatacja według placówek ją oferujących ma również leczyć chorobę Alzheimera, którą niektóre źródła asocjują z akumulacją aluminium w mózgu, oraz chorobę Parkinsona, przy której obserwuje się nagromadzenie żelaza w mózgu. Niestety, i w tym przypadku jest sporo kontrowersji, które dotyczą zarówno faktycznej przyczyny chorób neurodegeneracyjnych, jak i zdolności EDTA do przenikania bariery krew-mózg. Jak dotąd nie ma żadnych dowodów na to, aby terapia chelatowa faktycznie pomagała pacjentom z Alzeimerem lub Parkinsonem.

Dodatkowo chelatacja wskazywana bywa jako terapia alternatywna w kontekście nowotworów. Faktycznie, na liście substancji rakotwórczych znajduje się wiele metali ciężkich, które różnymi drogami (np. w jedzeniu czy wodzie) mogą przenikać do organizmu i kumulować się w czasie. I w tym przypadku medycyna jest jednak wysoce sceptyczna – nie udało się potwierdzić, aby chelatacja obniżała ryzyko zachorowania na raka.
Tabela przedstawiająca fakty o chelatacji; opracowanie własne

Skutki uboczne chelatacji

Związki wykorzystywane w chelatacji mogą niestety powodować szerokie spektrum skutków ubocznych, od łagodnych po bardzo poważne. W lepszym scenariuszu pacjent odczuwa pieczenie w miejscu wkłucia, a po kroplówce doświadcza gorączki, mdłości i wymiotów.

W gorszym przypadku terapia chelatowa może spowodować poważne obniżenie ciśnienia krwi, anemię oraz zaburzenia rytmu pracy serca. Odnotowywane są też niedobory minerałów i witamin, w szczególności hipokalcemia, która może doprowadzić do śmierci. U pacjentów obserwowano również drgawki, uszkodzenia mózgu, nieodwracalne uszkodzenia wątroby i nerek, a w niektórych przypadkach wstrząs anafilaktyczny.

Te poważne skutki uboczne bywają uzasadnionym ryzykiem w przypadku zatrucia metalami ciężkimi, kiedy brak terapii grozi jeszcze poważniejszymi rezultatami. W innych przypadkach zastosowanie chelatacji jest już jednak kontrowersyjne.

Warto podkreślić, że w trakcie terapii konieczna jest bieżąca kontrola lekarska. Pod żadnym pozorem nie powinno się samodzielnie stosować doustnych substancji chelatujących sprzedawanych wbrew prawu farmakologicznemu.
Zdrowy styl życia to najważniejszy sposób na ograniczanie ryzyka chorób serca i nowotworów; fot. SUPREEYA.CH/Shutterstock

Ile kosztuje chelatacja i czy warto z niej korzystać?

Chelatacja oferowana jako alternatywna terapia jest procedurą bardzo drogą. Ceny pojedynczych kroplówek opiewają na setki złotych, a pełna sesja leczenia wymaga minimum 30 zabiegów powtarzanych z częstotliwością 1-3 razy w tygodniu. Na efekty „czyszczenia” krwi z niepożądanych metali lub minerałów trzeba bowiem poczekać. Łącznie pacjent pokrywający leczenie z własnej kieszeni musi się więc liczyć z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych.

Ogromne koszty, nieudowodnione korzyści oraz poważne ryzyko skutków ubocznych każą się zastanowić nad racjonalnością przeprowadzania chelatacji w przypadku innym niż zatrucie metalami ciężkimi. Większość niezależnych ekspertów medycznych zaleca w tym zakresie daleko idący sceptycyzm.
W szczególności podkreśla się, że choroby kardiologiczne, które chelatacja ma teoretycznie największe szanse ograniczać, w kolosalnej mierze zależą od stylu życia jednostki. Zdrowa dieta, unikanie alkoholu i papierosów oraz odpowiednia dawka ruchu to z pewnością pierwszy wybór dla każdego pacjenta zagrożonego miażdżycą lub zawałem serca.
Ekologia.pl (Agata Pavlinec)

Bibliografia

1. “What Is Chelation Therapy?” Cathy Wong, https://www.verywellhealth.com/what-is-chelation-90006, 23/10/2023
2. “Chelation in Metal Intoxication” Swaran J.S. Flora i in., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922724/, 23/10/2023
3. “Chelation Therapy: A New Look at an Old Treatment for Heart Disease, Particularly in Diabetics Gervasio” A. Lamas, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448121/, 23/10/2023
4. “Chelation therapy for coronary artery disease: panacea or quackery?” William H. Frishman, https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(01)01056-7/fulltext, 23/10/2023
“EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review” Dugald MR Seely i in., https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2261-5-32, 23/10/2023
5. “Chelation for Coronary Heart Disease: What You Need To Know” NIH, https://www.nccih.nih.gov/health/chelation-for-coronary-heart-disease-what-you-need-to-know, 23/10/2023

Ocena (4.2) Oceń: