Zawisakowate - Ekologia.pl
Szukaj zwierzęcia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Fruczak gołąbek. Fot. aaltair/Shutterstock
Fruczak gołąbek
Macroglossum stellatarum

Rodzina zaliczana do nadrodziny (Bombycoidea) oraz do rzędu motyle (Lepidoptera). Reprezentowana jest przez trzy podrodziny. Rodzina ta liczy ponad tysiąc gatunków motyli, zasiedlających strefę tropikalną, o sylwetce aerodynamicznej. Gąsienice są duże, na końcu odwłoka posiadają wyrostek w kształcie rogu.