Definicja pojęcia:

zorza polarna

Zorza polarna - świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej występujące w strefach podbiegunowych. Pojawia się w postaci kolorowych łuków, promieni, pasm, serpentyn, zwykle zielonych lub czerwonych. Zorza polarna powstaje w wyniku oddziaływania z atmosferą Ziemi wyrzuconych przez Słońce wysokoenergetycznych elektronów i protonów, które dotarły do Ziemi. Atomy (głównie tlenu) i cząsteczki atmosfery (w górnej warstwie atmosfery, powyżej 100 km) wzbudzone szybkimi cząstkami (przyciągniętymi do strefy zórz polarnych przez pole magnetyczne Ziemi) emitują promieniowanie o charakterystycznym widmie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź