Organizacje ekologiczne - Ekologia.pl

Organizacje ekologiczne

Ekologia.pl Wiedza Organizacje ekologiczne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Szukaj organizacji ekologicznych
Wszystkie organizacje ekologiczne - alfabetycznie
Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego (CPE)  jest niezależnym ośrodkiem badań i
doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia, założona w 1994 roku przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz, realizuje cele pożytku publicznego,
specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją
pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska.

Fundacja WWF

Fundacja WWF  powstała  w 1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora
UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla
przyrody wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań.

Greenpeace

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca od
1971r. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na
najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i
środowiska.

Klub Gaja

Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych
organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami
zwierząt w Polsce.

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody (LOP) powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć  uwrażliwiania człowieka, a
szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej
umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony
przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 15 lat zajmuje się szeroko
rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską, poprzez 
organizowanie warsztatów dla młodzieży,  zielonych  szkół, szkoleń,
wystaw, projektów informacyjnych.

Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny  powstał w  1980 r. w Krakowie jako niezależna
organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę
ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw
ekologii Okrągłego Stołu.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC )

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) zostało zawiązane przez Agnes Vorbrodt i Rafała Schurmę w 2008 roku. Jest to organizacja non-profit, której celem jest promowanie ekologicznego budownictwa w Polsce.

Najnowsze artykuły