Znaki ekologiczne - Ekologia.pl

Znaki ekologiczne

Ekologia.pl Wiedza Znaki ekologiczne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Szukaj znaku ekologicznego
Etykiety ekologiczne, oznaczenia ekologiczne, symbole ekologiczne, znaki ekologiczne.

Znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska.

Etykiety ekologiczne obejmują bardzo wiele kategorii produktów. Ekoznaki nadaje administracja rządowa, stowarzyszenia przemysłowe, stowarzyszenia handlowe, naukowcy oraz organizacje konsumenckie. Polskim oficjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Wolny rynek i moda na tzw. „odpowiedzialne zakupy” sprzyjają dbaniu o środowisko naturalne.
Świadomość konieczności ochrony środowiska wpływa na popyt, a ten z kolei wymusza na producentach działania proekologiczne. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie negatywnego oddziaływaniem człowieka na przyrodę.

Zagadnienia typu:

  1. emisja gazów cieplarnianych,
  2. zużycie energii podczas procesu produkcji,
  3. wykorzystywanie materiałów z recyklingu,
  4. przydatność produktu do utylizacji,
  5. odzysk surowców wtórnych

stają się powszechnie rozważanymi problemami. Mimo, że ubieganie się o nadanie prawa do umieszczania ekoznaków jest dobrowolne, to firmy chcąc poprawić swój wizerunek chętnie poddają się procedurom oceny ekologiczności. Poprzez wdrażanie ekoprogramów producenci dostrzegają możliwość ograniczenia kosztów produkcji, co tym bardziej skłania ich do działania.

Przeczytaj co to jest produkt ekologiczny.

Najnowsze artykuły