Definicja pojęcia:

asymilacja

Asymilacja - przyswajanie i przemiana prostych związków chemicznych pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu.

a-10
Rośliny samożywne pobierają ze środowiska tlen, wodór, fosfor, węgiel, azot, siarkę, które w procesach biochemicznych (fotosyntezie, chemosyntezie, biosyntezie białek) przetwarzają na białka, tłuszcze, węglowodany, służące im do budowy struktur komórkowych lub jako substancje zapasowe, na przykład asymilacja dwutlenku węgla przez rośliny zielone i bakterie autotroficzne. Proces ten polega na przyswajaniu CO2, który łączy się z wodą przy udziale energii słonecznej pochłanianej przez chlorofil. Produktem końcowym jest cukier i tlen. Organizmy cudzożywne pobierają gotowe związki organiczne i przetwarzają je w biomasę własnego ciała. Asymilacja jest podstawowym procesem obiegu materii i obiegu energii w przyrodzie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy