Regulamin - Ekologia.pl

Regulamin

Ekologia.pl Regulamin
Regulamin Portalu Ekologicznego – Ekologia.pl
§ 1
WSTĘP
 1. Polski Portal Ekologiczny – ekologia.pl (zwany dalej Portalem lub Usługodawcą) to strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.ekologia.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i podserwisami, oraz serwisy znajdujące się pod innymi adresami, a związane tematycznie i funkcjonalnie ze stroną www.ekologia.pl.
 2. Właścicielem Portalu (zwanym dalej Właścicielem) jest firma  PALECZNY EKOLOGIA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliszówka 4/2, 01-909 Warszawa, NIP: 1182094472, REGON: 146880960, KRS: 0000478014
 3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
§ 2
ZASADY OGÓLNE
 1. Z Portalu mogą korzystać osoby fizyczne, które mają co najmniej 16 lat.
 2. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
 3. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne.
 4. Niedozwolone jest:
  1. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w katalogach Portalu
  2. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów lub treści pochodzących z innych serwisów internetowych za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.
  3. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  4. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  5. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  6. umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  7. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
  8. stosowania znaków „wzbogacających” treść typu *`^ w dodawanych wpisach.
  9. dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Nie dozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej ,
  2. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  3. treści zawierających wulgaryzmy ,
  4. treści propagujących alkohol oraz środki odurzające i narkotyki,
 6. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  1. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  2. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
  3. gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  4. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  5. została napisana w nieodpowiednim dziale,
  6. została napisana przy braku związku z tematem,
  7. jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 7. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 8. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe, treści artykułów, opinie, oceny, znaki graficzne umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 11. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail:  info@ekologia.pl podając odpowiedni link.
 12. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: info@ekologia.pl.
 13. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: info@ekologia.pl. Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.
 14. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów. Portal Ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i teksty umieszczane przez Użytkowników.

 

§ 3
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM
 1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
 4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.
 5. Portal ekologia.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.
 6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez portal ekologia.pl następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Portal ofertą.
 7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec portalu ekologia.pl za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
 8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.
 10. Publikowane na stronach portalu ekologia.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal ekologia.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

1.    W celu zamówienia i korzystania z Newslettera użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
a) wypełnić formularz zamówienia Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do usługodawcy Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” znajdującego się poniżej Formularza;
b) kliknąć link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez usługodawcę do użytkownika.
2.    Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu prawdziwe dane.
3.    Udostępniony usługodawcy adres poczty elektronicznej użytkownika będzie przetwarzany przez usługodawcę w celach udostępniania użytkownikowi Newslettera.
4.    Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi Newslettera.
5.    Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich poprawienia czy usunięcia, czy wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
6.    Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera. Następuje poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się na końcu każdego Newslettera.
§ 5
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu ekologia.pl;
  2. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu ekologia.pl przez Użytkowników;
  3. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
  4. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja ma prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Właściciel Portalu ma prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami, opiniami o Portalu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Portal ekologia.pl dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w portalu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Portal ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu.
 6. Dane meteorologiczne są dostarczane i stanowią wyłączną własność OpenWeatherMap.org wobec czego Portal ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość prognoz pogody zawartych na stronach Portalu.
 7. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmieniane przez Właściciela Portalu, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
§ 6
ZAŁĄCZNIKI
 1. Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Prywatności