Definicja pojęcia:

bakterie nitryfikacyjne

Bakterie nitryfikacyjne - bakterie glebowe (z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter) utleniające amoniak NH3 do kwasu azotowego lub azotanów w procesie nitryfikacji. Najwięcej ich występuje w powierzchniowej warstwie gleby, sięgającej do głębokości 10 cm. Odgrywają podstawową rolę w obiegu azotu w przyrodzie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź