Definicja pojęcia:

chemizacja gleby

Chemizacja gleby - zespół działań polegający na wprowadzaniu do gleby nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin w ramach ochrony przed owadami, grzybami i chwastami. Stosowane środki chemiczne, obok intensyfikacji produkcji rolniczej, wywołują skutki uboczne, polegające na negatywnym oddziaływaniu na procesy biologiczne mikroorganizmów glebowych. W konsekwencji zaburza to równowagę biologiczną środowiska glebowego i prowadzi do pogorszenia własności fizycznych i chemicznych gleby.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź