Definicja pojęcia:

dawka ekspozycyjna

Dawka ekspozycyjna - miara liczby par jonów, utworzonych przez promieniowanie gamma, rentgenowskie lub elektromagnetyczne, w jednostce masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest kulomb na kilogram (1 C·kg-1). Jednostką pozaukładową jest rentgen (1 R = 2.58 · 10-4 C·kg-1).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź