Definicja pojęcia:

dawka pochłonięta

Dawka pochłonięta - ilość energii promieniowania jonizującego pochłoniętej przez jednostkę masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest grey (1 Gy =1 J·kg-1), a jednostką pozaukładową - rad (1 rad =10-2 J·kg-1). Maksymalna dawka dopuszczalna jest górną granicą, jaką może pochłonąć osoba lub jej narządy. Jej wielkość została ustalona przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź