Definicja pojęcia:

degradacja wód

Degradacja wód - proces niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzeniem substancji nieorganicznych (stałych, płynnych i gazowych), organicznych i radioaktywnych. Obniżenie jakości wody uniemożliwia wykorzystanie jej do picia i celów gospodarczych. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i komunalne, tj. ścieki z gospodarstw domowych, odchody, mydliny, środki piorące, czyszczące, nawozy sztuczne. Również zanieczyszczone powietrze, w połączeniu kropelkami wody, opada na ziemię w postaci kwaśnych deszczy i ją zanieczyszcza.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy