Definicja pojęcia:

emigracja

Emigracja - przemieszczanie się osobników poza granice obszaru zasiedlenia populacji. Przyczyną opuszczenia stałego miejsca osiedlenia, emigracji, może być zbyt duże zagęszczenie populacji i związany z tym niedostatek pokarmu, a także gwałtowne zmiany warunków klimatycznych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź