Definicja pojęcia:

halofity

Halofity, słonorośla - rośliny żyjące na glebach zasolonych chlorkami, węglanami oraz siarczanami sodu, magnezu i wapnia, np. chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w środowisku wynosi od 50 do 200promil. Można je spotkać na nadmorskich obszarach zalewowych, na terenach o niewielkiej ilości opadów oraz w zanieczyszczonych wodach. Ze względu na fizjologiczne i anatomiczne właściwości halofitów wyróżnia się higrohalofity (żyjące na mokrych glebach bogatych w chlorki) i kserohalofity (żyjące na suchych glebach i cechujące się dużą zawartością siarczanów w soku komórkowym, np. aster solny, tamaryszek).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź