Definicja pojęcia:

litosfera

Litosfera - zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i kontynentalnego. Sztywna i krucha w porównaniu z niżej leżącą astenosferą; podzielona na płyty litosfery. Zbudowana jest ze skał magmowych oraz osadowych. Górną powierzchnię litosfery, zwaną sialem, stanowią powierzchnie lądów i dna oceanów. Głębszą jej warstwę nazywa się simą.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź