Definicja pojęcia:

naprężenie mechaniczne

Naprężenie mechaniczne - miara stanu sił międzycząsteczkowych w danym punkcie ciała, wywołanych działaniem na nie obciążenia (rozciągania). Definiuje się je jako iloraz działającej siły międzycząsteczkowej delta F przez nieskończenie małe pole delta A (deltasigma =delta F/delta A).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź