Definicja pojęcia:

obieg azotu

Obieg azotu - krążenie różnych związków azotu między ekosystemami. Żyjące w glebie bakterie przyswajają azot atmosferyczny i syntetyzują związki organiczne, głównie aminokwasy. Do bakterii posiadających zdolność przyswajania azotu atmosferycznego należą Azotobacter i Clostridium. Powstający amoniak przy udziale bakterii przechodzi w azotan i następnie, pochłonięty przez rośliny, zostaje przekształcony w związki organiczne (głównie aminokwasy-budulec białek) dzięki procesowi fotosyntezy. Wewnątrz organizmu zwierzęcia pokarm roślinny, zawierający te związki, ulega rozpadowi na aminokwasy, służące do syntezy białek roślinnych przy udziale kwasów nukleinowych. Martwe szczątki roślinne i zwierzęce ulegają rozkładowi przez reducentów, którymi są bakterie i grzyby. A ostatecznym produktem jest amoniak. Proces ten nosi nazwę amonifikacji. Natomiast proces, którego produktami są azotany, to nitryfikacja.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź