Definicja pojęcia:

obieg fosforu

Obieg fosforu - przemiana fizykochemiczna polegająca na przepływie przez biosferę fosforu. Fosfor w postaci wodnych roztworów fosforanowych (w postaci jonów fosforanowych, PO43-, jest wypłukiwany ze skał fosforanowych) jest przyswajany przez rośliny, które z kolei są spożywane przez

o-01
zwierzęta. Następnie organiczne szczątki są rozkładane przez bakterie i powstające z nich rozpuszczalne fosforany trafiają do osadów płytkowodnych. Część z tego fosforu zwierzęta mułożerne (np. nereida) wprowadzają ponownie do obiegu. Pozostała część fosforu wypada z obiegu trafiając do morskich osadów głębinowych. Ten ubytek uzupełniany jest przez wypłukiwany fosfor skalny. Główne źródło fosforanów w glebie to nawozy fosforowe.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź