Definicja pojęcia:

obieg siarki

Obieg siarki - krążenie w przyrodzie siarki ulegającej przemianie chemicznej w różnych procesach biochemicznych. Siarka wchodzi w skład komórek (tworzy tzw. grupy sulfhydrylowe w aminokwasach), z których podczas beztlenowego rozkładu (dzięki bakteriom chemosyntetycznym) uwalniany jest siarkowodór. Ulegając utlenieniu, przechodzi w siarkę molekularną i siarczan. Siarczan zostaje wchłonięty przez rośliny i następuje jego redukcja do siarkowodoru przez bakterie odsiarczające. Siarka znajduje się w atmosferze w postaci tlenków emitowanych do atmosfery w wyniku spalania, wyziewów, produkcji przemysłowej.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź