Definicja pojęcia:

ochrona wód

Ochrona wód - działanie mające na celu zapobieganie, ograniczanie i usuwanie następstw zanieczyszczenia i zaśmiecania wód, jak również zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów wodnych. Ochrona wód polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości wód oraz ilości gwarantującej ochronę równowagi przyrodniczej, w szczególności przez osiągnięcie lub utrzymanie jakości wody odpowiadającej co najmniej jakości określonej w przepisach ustawy "Prawo wodne" z 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115) - p.z. 2.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź