Definicja pojęcia:

olej opałowy

Olej opałowy - grupa produktów pochodzących z destylacji ropy naftowej. W zależności od własności fizycznych (zakres temp. wrzenia, gęstość) może być stosowany jako paliwo na statkach (tzw. mazut - 200-600°C), w przemyśle np. jako paliwo w elektrowni (ciężka pozostałość po przeróbce niskogatunkowej ropy - 350-600°C) i do ogrzewania budynków mieszkalnych (180-370°C). Tanie i bezpieczne źródło energii zyskujące popularność w gospodarstwach domowych. Dzięki swym zaletom stanowi alternatywę dla węgla, gazu płynnego i ziemnego oraz energii elektrycznej. Producenci olejów opałowych dążą do uzyskania niskiej zawartością siarki, wysokiej wartości opałowej, optymalnej wartości lepkości i gęstości, stosują wielofunkcyjne dodatki uszlachetniające poprawiające przebieg procesów spalania, zapewniające dobre właściwości myjące oraz przeciwkorozyjne. Producenci starają się uzyskać małą zawartość siarki. Stosowanie nisko siarkowego paliwa pozwala uniknąć dotkliwych kar za zanieczyszczenie środowiska.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź