Definicja pojęcia:

solwatacja

Solwatacja - proces oddziaływania polegający na łączeniu się cząsteczek rozpuszczalnika z jonami lub cząsteczkami substancji rozpuszczonej. Gdy chlorek sodu rozpuszcza się w wodzie, to jony sodu przyciągają polarne cząsteczki wody, po czym ujemne jony tlenu są zwrócone w stronę dodatnich jonów Na+. Solwatacja, w której rozpuszczalnikiem jest woda, nazywa się hydratacją.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź