Definicja pojęcia:

spójność

Spójność - wzajemne przyciąganie się cząsteczek danej substancji, które jest wynikiem istnienia sił przyciągania między cząsteczkami lub atomami tworzącymi ciało (np. siły van der Waalsa).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź