Definicja pojęcia:

struktura ekosystemu

Struktura ekosystemu - sposób uporządkowania elementów ekosystemu, ich wzajemnych zależności. Do opisu struktury ekosystemu używa się zazwyczaj struktury pionowej ekosystemu i struktury troficznej. W strukturze pionowej ekosystemu organizmy są rozmieszczone warstwowo, gdzie kolejne warstwy tworzą biotop, faunę i florę. W każdej warstwie żyją właściwe dla niej organizmy żywe, gdyż panują w niej odpowiednie do życia warunki (temperatura, wilgotność, naświetlenie, zawartość tlenu i dwutlenku węgla). Np. pionowe (warstwowe) rozmieszczenie planktonu w wodzie zmienia się w zależności od naświetlenia. Struktura troficzna ekosystemu charakteryzuje strukturę ekosystemu pod względem sposobu odżywiania się organizmów. Elementami tej struktury są trzy grupy organizmów, zwane producentami, konsumentami i reducentami. Między tymi grupami występuje ścisła zależność pokarmowa.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy