Definicja pojęcia:

troposfera

Troposfera - najniższa warstwa atmosfery ziemi, w której zachodzi większość zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku. Tworzy ją mieszanina gazów lotnych (głównie azot, tlen oraz gazy przemysłowe: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki itp.), a zawarta w niej para wodna tworzy chmury. W miarę oddalania się od powierzchni ziemi temperatury spada w sposób ciągły i na górnej granicy troposfery osiąga wartość -55°C. Troposfera charakteryzuje się również tym, że pochłania słoneczne promieniowanie podczerwone o długości fal od 10 000 A do 1 mm.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź