Definicja pojęcia:

wapnowanie

Wapnowanie - nawożenie gleby związkami wapnia (węglanami, wodorotlenkami) w celu jej odkwaszenia. Poprawia to jej własności fizykochemiczne i chemiczne oraz wzmacnia biologiczną aktywność.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź