Definicja pojęcia:

zależności międzygatunkowe

Zależności międzygatunkowe - różnorodne powiązanie zachodzące pomiędzy dwoma lub kilkoma gatunkami, wpływające korzystnie albo negatywnie na życie i rozwój tych gatunków. Larwy muchówek mogą rozwijać się w ranach zwierząt padlinożernych

z-01
(tzw. pasożytnictwo), np. hieny, wyrządzając jej szkodę, lub żyć w rozkładających się martwych szczątkach zwierząt, stanowiących pokarm hieny (tzw. komensalizm).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź