WŁODZIMIERZ SEDLAK. Biografia sylwetki - Włodzimierz Sedlak

Profesor Włodzimierz Sedlak, fot. [www.fbs.org.plProfesor Włodzimierz Sedlak, fot. [www.fbs.org.pl

Włodzimierz Sedlak urodził się 31 października 1911 r. w Sosnowcu w rodzinie górniczej. Miał rodzeństwo – brata i cztery siostry. Tworzył, unikalne, niekonwencjonalne koncepcje badawcze. Był filozofem przyrody i wybitnym biologiem.Wczesne lata

Jako dziecko interesował się przyrodą, chemią. Kiedy miał niespełna 11 lat, zakupił podręcznik do chemii autorstwa S. Tołłoczki. 5 lat później marzył już o wynalazkach. Zajmował się naukami o ziemi i techniką. Interesował się także teologią. Był religijnym młodzieńcem – uciekł nawet z domu, aby wstąpić do nowicjatu ojców dominikanów. Tam polecono mu najpierw zdać maturę. Wtedy właśnie Włodzimierz Sedlak zaczął odczuwać palącą potrzebę nauki.

Praca i edukacja

Po maturze (Gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Skarżysku-Kamiennej), w 1935 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Pomagał budować placówki edukacyjnie i jednocześnie był nauczycielem. Po wojnie studiował na  Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS (1946-1950), był jednocześnie katechetą.

W r. 1949  otrzymał magisterium z antropologii, a w 1950 r. z pedagogiki. W 1951 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania”. Promotorem był prof. Mieczysław Ziemnowicz.
Ksiądz Włodzimierz Sedlak, źródło: Youtube.com


Działalność naukowa

Ksiądz Włodzimierz Sedlak, w  1960 r., został zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL jako adiunkt, podejmując z początku wykłady z zakresu filozofii przyrody ożywionej.

W 1966 r., dzięki rozprawie z filozofii przyrody ożywionej, pt. „Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego”, uzyskał habilitację z zakresu biologii teoretycznej. Jego dzieło wpłynęło na decyzję o utworzeniu Katedry Biologii Teoretycznej. Ksiądz Sedlak został jej kierownikiem. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 r., a profesora zwyczajnego w 1981 r. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich i dziesiątek prac magisterskich. Prowadził seminaria doktoranckie. Został również jednym z fundatorów Fundacji Bioelektronik. Ks. Sedlak zmarł w 1993 r.

Ksiądz Sedlak patrzył na przyrodę z wielu stron. Interesowała go  ochrona przyrody, ale także antropologia, archeologia, badania nad pochodzeniem i ewolucją życia, bioelektronika, filozofia przyrody, geologia, paleobiochemia, paleobiofizyka, paleontologia itd.

Zajmował się  problematyką rozwoju geologicznego gór. W obszarze jego badań znalazła się także paleontologia oraz bioelektronika. Ksiądz Sedlak patrzył na przyrodę z perspektywy interdyscyplinarnego badacza. Nie uważał się jednak za filozofa, a raczej za biologa, którego teorie miały inspirować badania techniczne. Marian Wnuk napisał kiedyś, że być może nie zatraciliśmy jeszcze szansy na wykorzystanie nowatorskich spostrzeżeń księdza. Wymienił w tym kontekście sprawę biokomputerów.Bibliografia

Książki naukowe

1. Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia, 1967
2. Bioelektronika 1967-1977, 1979
3. Postępy fizyki życia, 1984
4. Kierunek – początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, 1985
5. Wprowadzenie w bioelektronikę, 1988

Książki popularnonaukowe

1. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia, 1973
2. Bioelektronika – środowisko – człowiek, 1980
3. Homo electronicus, 1980, 1994
4. Na początku było jednak światło, 1986

Książki autobiograficzne

1. Życie jest światłem, 1985
2. W pogoni za nieznanym, 1990
3. Człowiek i Góry Świętokrzyskie, 1993
4. Listy do Matki, 1997
5. Boży kram, 1998
6. Pamiętnik I. Antek z Ćmielowa, 1999
7. Pamiętnik II. Uciekaj do dziury, 2001
8. Pamiętnik III. Nie dla głupich, 2003
9. Pamiętnik IV. Ziemia Święta i nie tylko..., 2004

Inne pozycje książkowe

1. Wykłady o bioelektronice, 1987
2. Inną drogą, 1988
3. Technologia Ewangelii, 1989
4. Teologia światła, czyli sięganie nieskończoności, 1997
Ekologia.pl

Ocena (2.8) Oceń:
Szukaj sylwetki ekologa
>> Zamknij <<