Definicja pojęcia:

aerobionty

Aerobionty - organizmy żyjące i rozwijające się w obecności tlenu atmosferycznego. Do bezwzględnych tlenowców należą bakterie nitryfikacyjne, Azotobacter, bakterie octowe, większość laseczek z rodzaju Bacillus. Organizmami dobrze rozwijającymi się przy małym stężeniu tlenu są paciorkowce mlekowe, niektóre przecinkowce oraz gonokoki.

a-04


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź