Definicja pojęcia:

butan

Butan - węglowodór o czterech atomach węgla w cząsteczce (CH3-CH3-CH3 -CH3). Bezbarwny, bezwonny palny gaz o temperaturze topnienia Tp = -138°C i temperaturze wrzenia Tw = 0.5°C. Występuje w ropie i gazie ziemnym. Otrzymuje się go w procesach przerobu ropy naftowej. Wykorzystuje się jako paliwo (gaz płynny) i rozpuszczalnik.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź