Definicja pojęcia:

chemoautotrofy

Chemoautotrofy - organizmy pozyskujące energię podczas utleniania związków nieorganicznych, którą wykorzystują do wytwarzania pokarmowych związków organicznych, np. bakterie chemoautotroficzne.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź