Definicja pojęcia:

ekofizjologia

Ekofizjologia - nauka zajmująca się fizjologicznymi przystosowaniami osobników, populacji i biocenoz do środowiska. Jej przedmiot badań obejmuje zależności między przebiegiem procesów życiowych organizmu a zmianami zachodzącymi w środowisku.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź