Definicja pojęcia:

ekologia kliniczna, medycyna środowiskowa

Ekologia kliniczna, medycyna środowiskowa - interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem skutków zdrowotnych narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe. W jej zakres wchodzi zapobieganie, diagnozowanie i leczenie zaburzeń zdrowotnych spowodowanych działaniem czynników środowiskowych. Obserwuje się ciągły wzrost osób nadwrażliwych na substancje toksyczne o stężeniach znacznie niższych od dopuszczalnych norm, wywołujących reakcje chorobowe. A więc zamiast adaptacji do szkodliwych warunków występuje nadwrażliwość.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź