Definicja pojęcia:

energia potencjalna

Energia potencjalna - energia zmagazynowana w ciele (układzie fizycznym), np. grawitacyjna energia potencjalna ciała o masie m w polu grawitacyjnym zależy od położenia tego ciała h w stosunku do masy wywieranej na nie siłą grawitacyjną, scharakteryzowaną przyspieszeniem g, (Ep = m · g · h), a energia sprężysta Es zmagazynowana wewnątrz odkształconego ciała sprężystego, równa jest pracy, jaką wykonują naprężenia mechaniczne sigma, powodujące odkształcenie ciała varepsilon (Es= V·sigma·varepsilon, gdzie V jest objętością rozważanego ciała przed odkształceniem).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź