Definicja pojęcia:

energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna - energia stanu układu równa sumarycznej energii ruchów cieplnych (energii kinetycznej) i energii oddziaływań między cząsteczkami (energii potencjalnej). Wielkością mierzalną jest zmiana energii wewnętrznej delta U, która dla układu zamkniętego (takiego, który nie pobiera i nie oddaje do otoczenia energii) równa jest energii Q pobranej w postaci ciepła przez układ z otocznia, pomniejszonej o energię W przekazaną w formie pracy: delta U = Q - W.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy