Definicja pojęcia:

fitocenoza

Fitocenoza - ogół roślin występujących na danym obszarze (np. łące), które cechują się określoną strukturą (składem gatunkowym, zagęszczeniem osobników, ich pionowym rozmieszczeniem, tj. nad, na i pod ziemią) i wzajemnym oddziaływaniem. Jest to roślinna część biocenozy. Fitocenoza ma budowę warstwową, a jej warstwy charakteryzują się odpowiednimi warunkami abiotycznymi, tj. temperaturą, wilgotnością, ilością docierającego światła naturalnego. Przykładem struktury warstwowej jest las, w którym wyróżnić można: warstwę drzew, warstwę krzewów i warstwę podszytu. Warstwowość fitocenozy powoduje pełniejsze wykorzystanie zasobów środowiska przez rośliny, np. korzenie drzew, krzewów i roślin zielnych pobierają substancje mineralne z różnych głębokości.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź