Definicja pojęcia:

intensyfikacja rolnictwa

Intensyfikacja rolnictwa - podnoszenie produkcji rolnej poprzez zwiększanie nakładów i środków materialnych na jednostkę powierzchni albo poprzez wzrost nakładów pracy. Prowadzi ona do wzrostu specjalizacji produkcji, zwłaszcza do rozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej. Wiąże się to m.in. ze wzrostem zużycia nawozów mineralnych ze względu na ograniczone możliwości nawożenia naturalnego. Z kolei w innych obszarach powstaje problem nadmiaru nawozów naturalnych, które nie mogą być włączone w proces naturalnej utylizacji, czego konsekwencją jest wzrost zawartości azotanów w glebie i w wodzie, co wiąże się z nadmierną koncentracją bakterii Escherichia coli w wodzie pitnej.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź