Definicja pojęcia:

miąższość

Miąższość - grubość utworów geologicznych tworzących warstwy lub inne ciała w kształcie płyt, mierzone prostopadle do powierzchni tych ciał.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy