Definicja pojęcia:

napój

Napój - płyn przeznaczony do picia, np. sporządzony z soku owocowego. Produkcja soków pitnych i napojów owocowych odbywa się na nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych, liniach produkcyjnych. Pierwszym etapem jest kontrola dostarczonych surowców, podczas której weryfikowane są parametry surowców i zgodność z normowymi wymaganiami. Surowiec spełniający normy trafia do jednego z tanków w chłodni, gdzie przechowywany jest w temperaturze -18°C. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu następuje mieszanie wszystkich składników w tzw. tankach kupażowych, do których zagęszczone soki są dozowane bezpośrednio z tanków chłodniczych. Dozowanie odbywa się automatycznie, zgodnie z wprowadzoną z panelu sterowniczego przez technologa recepturą.Surowy sok pitny jest pasteryzowany, odgazowywany i rozlewany do butelek szklanych. Butelki są zakręcanie wieczkami sterylizowanymi parą wodną. Warunki beztlenowe i wysoka temperatura całkowicie chronią produkt przed rozwojem mikroorganizmów, tj. drożdży i pleśni. Następnie butelki z sokiem są schładzane w schładzaczu tunelowym i kierowane do etykietowania.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź