Definicja pojęcia:

praca

Praca - skalarna wielkość fizyczna W charakteryzująca proces przekazywania energii. Prace definiuje się ją jako iloczyn wartości siły F działającej na ciało przez drogę s i cosinus kąta zawartego między kierunkiem siły i drogi (W = F · s ·cos). Mierzy się ją w dżulach.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź