Definicja pojęcia:

przepływ energii

Przepływ energii - absorpcja i przekształcanie energii słonecznej przez rośliny oraz jednokierunkowe przekazywanie przez organizmy powiązane ze sobą łańcuchem troficznym. Pobraną energię słoneczną rośliny przekształcają w procesie fotosyntezy w energię chemiczną, magazynowaną w wytwarzanych przez producentów związkach organicznych. Przeważająca część energii zgromadzonej w związkach organicznych, tj. ok. 80-90%, zostaje zużyta w procesie oddychania na potrzeby życiowe roślin. Nieznaczna jej część zostaje rozproszona w postaci ciepła. Tylko 10-20% energii zostaje wbudowane w tkanki rośliny i stanowi żródło energii dla pozostałych poziomów troficznych. Kolejne ogniwo pokarmowe, tj. zwierzęta roślinożerne, wykorzystuje ok. 10% produkcji roślinnej. Reszta energii przechodzi do reducentów. Efektywność wykorzystania pokarmu przez zwierzęta jest również niska, gdyż tylko ok. 10-20% zjedzonego przez nie pokarmu jest wbudowane w tkanki ich ciała. Resztę wydalają w postaci kału, moczu, gazów oraz wykorzystują na inne potrzeby, np. ruch, rozmnażanie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź