Definicja pojęcia:

przewodnictwo

Przewodnictwo - 1) zjawisko przewodzenia ciepła przez substancje od obszaru o wyższej temperaturze do obszaru o niższej temperaturze. W gazach i płynach energia jest przenoszona podczas zderzenia atomów i cząsteczek o wyższej energii z atomami i cząsteczkami o niższej energii. W ciałach stałych przewodzenie odbywa się na drodze migracji szybkich elektronów oraz ich zderzeń z jonami. Na przykład utrata ciepła przez zwierzę występuje wtedy, gdy jego temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia, np. powietrza, wody;
2) zjawisko przenoszenia ładunku elektrycznego przez ciała lub substancje pod wpływem pola elektrycznego.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź