Definicja pojęcia:

rafineria ropy naftowej

Rafineria ropy naftowej - zakład przemysłowy przetwarzający ropę naftową na różne produkty, głównie paliwa (benzynę, olej napędowy, olej opałowy), oleje smarowe, parafinę, smary, asfalty, węglowodory nienasycone i inne. W procesie przerobu pierwsza faza polega na wstępnym przygotowaniu ropy naftowej, w którym oddziela się gaz ziemny, usuwa wodę i zanieczyszczenia stałe (np. piasek). Podstawowym procesem jest destylacja (rurowo-wieżowa) ropy naftowej, polegająca na ogrzaniu jej do wysokiej temperatury w rurach i w odpowiednich wieżach pod ciśnieniem atmosferycznym (lub zmniejszonym), a następnie odparowanie oraz rozfrakcjonowanie ropy. W schemacie technologicznym rafinerii ropy naftowej występuje wiele procesów uszlachetniających produkty destylacji ropy naftowej, np. rafinacja różnych frakcji ropy naftowej, odparafinowanie frakcji olejowych itp. Jedną z największych rafinerii w Polsce jest Rafineria Gdańska S.A. (p.z. 3). Dostarcza ona na rynek krajowy 39.4% olejów silnikowych, 16% produktów naftowych. Wytwarzane oleje silnikowe spełniają wysokie wymagania jakościowe, dzięki odpowiednio dobranym dodatkom uszlachetniającym. Załączona na końcu książki ilustracja przedstawia schemat instalacji Rafinerii Gdańskiej (p.z. 4).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź