Definicja pojęcia:

substancje organiczne

Substancje organiczne - 1) związki węgla z wodorem, niekiedy przy udziale tlenu, siarki;
2) produkty roślinne i zwierzęce występujące w postaci: a) resztek zwierzęcych i roślinnych, np. korzenie, włókna roślinne; b) bezkształtnej masy organicznej i prostych produktów rozkładu roślin i zwierząt; c) związków humusowych (próchniczych) wchodzących w połączenia organiczno-mineralne. W skład związków humusowych wchodzą kwasy humusowe, fulowokwasy i kwas humomelanowy.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź